Akorda Onderwijsdienstverlening heeft zich door jarenlange ervaring kunnen ontwikkelen tot een specialist op het gebied van dienstverlening in het onderwijs administratie onderwijsbureau
Op https://formulieren.akorda.nl kunt u formulieren digitaal aanmaken, overige downloads die te maken hebben met de personeels- en salarisadministratie staan hieronder..

Met het Aanvraagformulier VOG NP kan een Verklaring omtrent gedrag (VOG) aangevraagd worden. Screeningsprofiel Kinderopvang is 84 en 86. Het Aanvraagformulier VOG NP kunt u hier vinden https://www.justis.nl/producten/vog/documenten.