Akorda Onderwijsdienstverlening heeft zich door jarenlange ervaring kunnen ontwikkelen tot een specialist op het gebied van dienstverlening in het onderwijs administratie onderwijsbureau
  • Ervaring door betrokkenheid in opstarten kinderopvang
  • Digitale toepassingen: Geen papieren lijsten
  • Bijhouden wachtlijsten
  • Rechtstreekse invoer cliënten en contracten
  • Bepalen kind/leidster ratio
  • Flexibel
  • Personeelsplanning
  • Geautomatiseerde aanlevering Belastingdienst/Pensioenfonds Zorg&Welzijn (PFZW)
  • Debiteurenbeheer
Bij de introductie van de motie Van Aartsen/Bos in 2006 hebben veel schoolbesturen gekozen voor een samenwerking met de kinderopvang via het zogenaamde makelaarsmodel.
Een lichte vorm van samenwerking die in vele situaties prima voldoet. Inmiddels zien schoolbesturen de mogelijkheid om de kinderopvang in eigen beheer aan te bieden.

Tussenschoolse opvang is bedoeld voor opvang tussen de middag voor kinderen die de basisschool bezoeken in de leeftijd van vier tot ongeveer twaalf jaar.
Buitenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen die de basisschool bezoeken in de leeftijd van vier tot ongeveer twaalf jaar.
Buitenschoolse opvang is een ruimere vorm van opvang. Hierbij bestaat tevens de mogelijkheid je kind 's ochtends voor aanvang van de school en na schooltijd op te laten vangen.
Opvang in een kinderdagverblijf is bedoeld voor kinderen van zes à acht weken tot een leeftijd van vier jaar.