Akorda Onderwijsdienstverlening heeft zich door jarenlange ervaring kunnen ontwikkelen tot een specialist op het gebied van dienstverlening in het onderwijs administratie onderwijsbureau
Vanaf 1 januari 2007 is de wetgeving rondom kinderopvang aangepast. Vanaf deze datum zijn alle werkgevers verplicht mee te betalen aan de kosten voor kinderopvang.
De werkgeversbijdrage wordt nu als een toeslag door de Belastingdienst uitbetaald, u hoeft de werkgeversbijdrage dus niet meer bij uw werkgever aan te vragen.

Wanneer u aan een aantal voorwaarden voldoet kunt u de toelage bij de Belastingdienst aanvragen. Welke voorwaarden dit zijn kunt u vinden op de website van de Belastingdienst www.toeslagen.nl
Hier kunt u ook terecht voor het aanvragen van de toeslag. U kunt ook contact opnemen met de Belastingdienst via telefoonnummer 0800-0543.